12 november: Tillväxt i en klimatneutral region – vad krävs?

En global tillväxt i ohållbar riktning riskerar människors och hela planetens hälsa. Behovet av omställning i hållbar riktning är akut. Uppsala län har som mål att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Med utgångspunkt i ambitiösa mål för omställning ges tillfälle för diskussion om sakfrågor, målkonflikter och rådighet längs vägen. Hur kan regionen växa samtidigt som dess negativa påverkan på miljön minskas? Vi vill att seminariet ska ge inspel till formuleringar och infallsvinklar i arbetet att nå gemensamma energi- och utsläppsmål. Deltagarna ska få en helhetsbild över hur vägen till ett klimatneutralt Uppsala län 2050 ser ut och förståelse för det arbete länet står inför.

Huvudarrangör: Regionförbundet Uppsala
Datum: 12 november 2015
Tid: 9.00 – 12.00
Adress: Kålsängsgränd 10
För mer information och anmälan se Program.