27 januari: Land och stad nya relationer i en modern tid

Vad är svensk landsbygd om 25 år? Den 27 januari gästas Framtidsakademin av Erik Westholm, professor vid  institutionen för stad och land vid SLU. Erik kommer att prata om hur globaliserade fenomen så som internet och digitalisering, nya befolkningsmönster och klimatförändringar påverkar framtiden för lokalsamhället och landsbygden i Sverige.

Föreläsningen äger som vanligt rum i Kerstin Ekman-salen på Stadsbiblioteket och är gratis och öppen för alla. Vi börjar kl. 18:00 och håller på till kl. 19:30 med en paus i mitten där vi bjuder på frukt. Föreläsningen hålls på svenska.

Framtidsakademin är en föreläsningsserie i fem delar per termin som samarrangeras av CEMUS på Uppsala universitet och Folkuniversitetet. Syftet är att nå ut med dagsaktuell forskning till allmänheten i frågor som rör hållbar utveckling och vår framtid.

Varmt välkommen!