Events

Nedan kan du läsa om olika öppna evenemang med koppling till (lärande för) hållbar utveckling i Uppsala län, inklusive evenemang arrangerade av RCE Uppsala eller någon av våra partnerorganisationer. Ta gärna kontakt med oss om du har ett evenemang som du/din organisation vill lägga upp i kalendariet.

 

CONTENTS

Här hittar du en sammanfattning av vår årsrapport från 2015 och minnesanteckningar från tidigare RCE-möten:

Sammanfattning av årsrapport 2015
Mötesanteckningar 9 oktober
8 okt Anteckningar från workshop med Zinaida Fadeeva
Mötesanteckningar 2 sept