Välkommen till RCE Uppsala-Gotland!  Detta är en plattform för lärande för hållbar utveckling med Uppsala län och Gotland som geografisk utgångspunkt.

Vår vision och vad vi gör

Vår vision är att bidra till hållbar utveckling i Uppsala och Gotland genom att arbeta i projekt och med läroprocesser. Det gör vi genom att upprätthålla ett nätverk där aktörer från en stor bredd av sektorer samarbetar för att nå visionen.

Ett globalt nätverk

RCE Uppsala-Gotland är en plattform för samarbetsprojekt inom lärande för hållbar utveckling, mellan organisationer, företag, myndigheter och enskilda. Vi är ett av 149 regionala plattformar i världen som arbetar med dessa frågor, formellt erkända av FN-universitetet.