SWEDESD

SWEDESD är en centrumbildning vid Uppsala universitet som genom samarbete med svenska och internationella partners, väver samman forskning, kapacitetsutveckling och policyarbete inom lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Vårt mål är att bygga kapacitet inom organisationer och institutioner för att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Det sker genom utveckling av innovativa lärometoder och kunskapsutbyten med organisationer inom privat och offentlig sektor och civilsamhälle, både i Sverige och internationellt.