Uppsala centrum för hållbar utveckling

Uppsala centrum för hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt centrum vars syfte är att vara en kalatysator för forskning och utbildning för hållbar utveckling, såväl som att vara en mötesplats för studenter och forskare. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.