Framtidsakademin

Hur kan “forskningsinformation” om rön inom forskningsfältet hållbar utveckling ske på nya sätt som innebär möjlighet till lärande både för den som forskar och för den som tar del av dessa forskningsrön? Framtidsakademin är ett samarbete mellan CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU, och Folkuniversitetet i Uppsala med fokus på nya sätt för forskning att möta en intresserad allmänhet. Grunden är en föreläsningsserie med inbjudna forskare inom fältet “hållbar utveckling” där tanken är att erbjuda en mötesstruktur som tillåter publiken att interagera, ställa frågor och komma med egna reflektioner, till den forskare som presenterar sitt ämne.

Framtidsakademin erbjuder populärvetenskapliga föreläsningar kring frågor som behandlar miljö och hållbar utveckling i ett brett perspektiv. Föreläsningsserierna består av fem föreläsningar som är kostnadsfria och öppna för alla.